Ledere i krydsild

Undgå konflikt – skab sejrene sammen

To lederes forskelligheder kan være udslagsgivende for, om ledergruppen når ambitiøse mål. Opløs opslidende uoverensstemmelser – skab sejrene sammen

Uløste konflikter, indestængte frustrationer, endeløse diskussioner, manglende beslutninger, misforståede hensyn og gentagne irritationer over en leder, lederkollega eller sin direktør, forsinker jeres beslutningsprocesser. Har to ledere i ledergruppen en større eller mindre udfordring med hinanden, så når ledergruppen samlet set ingen ambitiøse mål – ud over nogle individuelle sejre.

‘Ledere i krydsild’ er executive mentoring af to ledere. Træner i det personlige lederskab Thomas Anglov faciliterer lederne i at starte en konstruktiv dialog i et trygt univers og med en god tone hele vejen.

Fra krydsild til indsigt

Thomas Anglov har speciale i, hvordan vi med vores adfærd påvirker hinanden. Han mestrer kunsten i at få to ledere til at indse, hvorfor de clasher voldsomt, og hvad de selv fremadrettet kan gøre for at skabe synergi og udnytte hinandens potentialer – frem for det modsatte.

En test for persontype kortlægger de områder, hvor lederne muligvis har en uheldig adfærd, samt områder med risiko for konflikter. Lederne får desuden konkrete værktøjer til at hjælpe hinanden i dagligdagen, så en situation ikke eskalerer, men opløses og gøres konstruktiv. Forløbet giver begge parter aha-oplevelser og ny indsigt – især på de områder, hvor en leders selvopfattelse ikke stemmer helt overens med den anden leders oplevelse.

Sådan er forløbet

Executive coaching kan være et enkelt forløb på to timer, en dag eller forløbe over flere gange.

  • Test for persontype (Enneagrammet)
  • To ledere i krydsild (facilitering)
  • Præsentation af frustrationer
  • Teori, refleksion feedback, ‘360 grader’ samt konkrete værktøjer
  • Handlingsplan
  • Opfølgning og evaluering

Thomas Anglov er direkte, udfordrer til det yderste, men sørger altid for, at den enkelte leder ikke ‘taber sutten’, når samtalen kommer for tæt på, eller der bliver ‘kradset i lakken’. Alle samtaler er konstruktive og har det simple formål at ændre mistillid til tillid, og dermed genskabe respekten.

Excecutive konfliktløsning kan også ligge forud for en omorganisering i virksomheden eller en forestående fusion, for at nedtone effekten fra mulige konflikter, eller forløbet kan bruges til den svære samtale mellem leder og medarbejder.