Change Agent (uddannelse for ledere)

Forandringer er organisationens største hovedpine

Change Agent skolen uddanner forandringsagenter, der trives under kontinuerlige forandringsprocesser. Skolen sætter fokus på, hvorfor udviklingsprojekter strander, og hvorfor lederen – ofte uden at være klar over det – er den, som træder på bremsen.

Alle ledere ved, at organisationens konkurrenceevne er afhængig af løbende organisationsudvikling, og derfor søsætter mange virksomheder utallige lovende udviklingsprojekter.

Forandringer er imidlertid organisationens største hovedpine. Skræmmende nok er det nemlig kun mellem 10 og 30 procent af virksomhedernes udviklingsstrategiske planer, som bliver succesfuldt implementeret.

Årsagen er i langt de fleste tilfælde uhensigtsmæssige mellemmenneskelige dynamikker, som forhindrer de fleste forandringstiltag i at lykkes. Ofte er lederen den, som træder på bremsen uden at vide det.

Opnå synergi i teamet – også når der sker forandringer. Change Agent er et tre dages internat á tre moduler skræddersyet til ledergruppen. Kurset er baseret på teambuilding.

Tag værktøjerne i brug fra dag 1

Change Agent tager fat der, hvor udviklingsprojekterne strander. Uddannelsens fokus ligger på kontinuerlig forandring som organisatorisk præmis – og især på modstanden mod forandringer.

Change Agent har særligt fokus på action learning og selvindsigt gennem Enneagrammets personlighedstype-teori. Det handler om at forstå dig selv og de mennesker, du har i dit team og gøre brug af denne viden i det daglige. For hvad der motiverer den ene, demotiverer den anden.

Change Agent sætter fokus på:

  • Persontyper og motivation
  • Kommunikation og adfærd
  • LEAN
  • Personlig målsætning
  • Ledelse

Løbende monitorering og evaluering

Change Agent består i alt af tre moduler á hver tre dages internat med 12-20 deltagere med forudgående interview og persontypetest af alle kursister. Modulerne kan tages enkeltvis.

  • Modul 1: Modulet gør dig klogere på dit personlige lederskab og din forandringsparathed
  • Modul 2 og 3: På modulerne træner, forankrer og sikrer du effekten af dine nye kvalifikationer, kompetencer og kreativitet.

Change Agents mål er, gennem selvindsigt og udvikling, i praksis at gøre dig og dine ledere til effektive forandringsagenter.

En tredje faktor, som man ved, påvirker succesraten for implementerede udviklingsprojekter, er løbende monitorering, evaluering og vedholdenhed. Netop det tager Change Agent højde for.

Undervisningsformen er interaktiv, nærværende, empatisk, humørfyldt, motiverende og konfronterende – men altid med stor respekt for den enkelte kursist.

Mere om Change Agent-uddannelsen, moduler, priser samt udtalelser fra tidligere kursister m.m. kan findes på www.changeagent.dk.

Laves også for medarbejdere