Lederudvikling on-site

Styrk lederskabet samtidig med at I arbejder med jeres daglige opgaver

Lederudvikling on-site er for virksomheden, som forstår, at lederen trænes bedst i hverdagen og på jobbet. LEAN jeres opgaveløsning, tidsforbrug og samarbejde og undgå at bruge tid på eksterne lederudviklingskurser.

Nå målene i virksomheden uden at afsætte ekstra tid til at udvikle lederne og ledergruppen. Fokusér på organisationens konkrete behov og opgaver med forandringsparate og stærke ledere.

Udvikler du dine ledere i dagligdagen igennem et in house lederudviklingsforløb, opnår du en optimal kontekst for indlæring. Med indpisker og træner Thomas Anglov på sidelinjen bruger du eksisterende projekter til at skabe en brændende platform, hvor dine ledere udfordres og udvikles i praksis.

Træning on-site har fokus på opgaveløsning, vellykket kommunikation og gode relationer. Arbejdsformen gør overspringshandlinger særdeles synlige. Der er derfor mere på spil for lederne, som yder en ekstra indsats for at komme i mål til tiden.

Resultater i hele organisationen

Kvantitative målinger viser, at teams, forretningsenheder og virksomheder, som arbejder målrettet med persontypeværktøjet Enneagrammet i dagligdagen, opnår signifikant højere tilfredshed i arbejdsmiljømålinger og virksomhedsundersøgelser. Organisationen opnår økonomisk vækst, mens lederne scorer højere på 360 graders-undersøgelser samt har nemmere ved at opnå forfremmelser.

Mentaltræning for ledere

Træningen kan sammenlignes med mentaltræning for elitesportsudøvere og har fokus på adfærd og holdninger:

 • Lederen udfordres på sit personlige lederskab og organisatoriske commitment
 • Lederen styrkes i at gennemføre udskudte projekter eller projekter, som er politisk vanskelige
 • Uhensigtsmæssig adfærd i pressede og stressende situationer afdækkes og udfordres
 • Målstyring og implementering af projektresultater (kvalitet, budget, tidsplan og adfærd er i fokus)
 • Udvikling af high performance team (gruppedynamik, tillid, respekt, engagement)
 • Graden af forandringsparathed både hos leder og ledergruppe udfordres.

Træningen on-site, kan eksempelvis foregå i forbindelse med et effektiviserings- eller besparelsesprojekt, produktudvikling, eller målsætning og strategiudvikling i ledergruppen. Alle former for samarbejdsprojekter i ledergruppen eller i linjen vil være anvendelige, når det personlige lederskab skal trænes for en eller flere ledere.

Personligt lederskab og gruppedynamik

I forløbet er der særligt fokus på både at træne det personlige lederskab, samt udfordre dynamikken i ledergruppen. Lederudviklingsforløbet tilrettelægges på baggrund af observationer i ledergruppen, interviews og persontypetest.

Forløbet indeholder.

 • Observationer af dynamik i teamet, uhensigtsmæssig adfærd, konflikter, indestængte frustrationer m.m.
 • Interview og persontypetest (Enneagrammet)
 • Facilitering af teamet
 • Executive mentorship (1:1 og 1:2)
 • Seminar og workshop
 • Foredrag (teori)

Varighed og intensitet afhænger af organisationens og lederens konkrete behov og afklares i løbet af de første møder i forbindelse med observation, persontypetest og interview.