Vælg den rette kandidat

Lav et kvalificeret valg, når I besætter en ledig chefstilling

Har I nogen sinde været i den situation, hvor I har to ligeværdige kandidater til en ledig chefstilling. To kandidater, som I har svært ved at vælge mellem? Få hjælp til at tage en kvalificeret beslutning.

På den korte bane er forskellen ikke til at få øje på. På den lange bane kan forskellen svare til forskellen mellem flow eller fiasko. Den forkerte kandidat koster hurtigt virksomheden dyrt.

Kandidaterne har måske identiske kvalifikationer og kompetencer, samme teoretiske uddannelse, samme praktiske erhvervserfaring, samme antal år på arbejdsmarkedet, samme alder, køn, måske endda samme persontype og i øvrigt det, der ellers skal til for at kunne beklæde din ledige chef stilling. Så … hvem skal I vælge?

Begrundet anbefaling

På baggrund af individuelle møder med dig og dine to kandidater, leverer Thomas Anglov en begrundet anbefaling for bedste valg i forhold til den rolle kandidaten skal udfylde i jeres organisation og det eventuelle lederteam, som kandidaten skal være en del af. Thomas Anglov bygger anbefalingen på persontypetest og et personligt interview, hvor kandidatens skjulte styrker og svagheder afdækkes.

  • Persontypetest, der afdækker:
    – Kandidatens styrende motivationsfaktor
    – Niveau af indsigt
    – Niveau af balance
    – Kandidatens underliggende persontype, som er styrende for kandidatens adfærd.
  • Personligt interview med kandidaten, som underbygger konklusionen af persontypetesten.