LEAN Leader (seminar)

Oplever I høj performance – men lav motivation?

Har I projekter, som skrider alt for langsomt frem eller forandringstiltag, der ikke lykkes, fordi en ledergruppe eller et medarbejderteam ikke fungerer optimalt? Har I mistanke om skjult stressbetonet adfærd, som påvirker kvaliteten af den enkeltes arbejde?

De skjulte udfordringer i danske virksomheder koster hvert år dyrt på bundlinjen og svækker konkurrenceevnen. Det sker fordi medarbejdere føler sig pressede, teams fungerer dårligt, eller fordi lederen ikke er opmærksom på sit team eller den ledergruppe, han eller hun er en del af.

Opnå høj motivation, større engagement og peak performance kombineret med work-life balance. LEAN Leader flytter først direktøren og ledergruppen – dernæst lederen og medarbejdergruppen.

Flyt lederen – styrk hele organisationen

Ledelse er en disciplin og spiller en central rolle i det at skabe motivation og et godt arbejdsklima i en organisation. Der skabes flow i virksomheden, hvilket ydermere har en positiv indvirkning på både brugernes og kundernes tilfredshed og loyalitet.

Grib forandringen

LEAN Leader er for virksomheder, som vil se effekter og resultater på bundlinjen – skabt af glade og motiverede ledere og medarbejdere.

Tag værktøjerne i brug fra dag 1

LEAN Leader minder om mentaltræning af elitesportsudøvere. Forløbet tager afsæt i persontypeværktøjet Enneagrammet og strækker sig typisk over 10 gennemtestede steps, hvor værktøjerne bruges og trænes i praksis. Direktøren eller lederen får dermed mulighed for at træne værktøjerne på og sammen med sit team. Det sikrer en hurtig indlæring og øger effekten.

LEAN Leader sætter fokus på:

 • Ledelse af dig selv og dit team
 • Persontyper
 • Motivation og arbejdsglæde
 • Stress
 • Dét at kunne forudsige – og dermed undgå – konfrontationer
 • Værdier og selvforståelse
 • ’Code of conduct’
 • Gruppedynamik
 • Forandringsparathed
 • Empati
 • Medmenneskelige og misforståede hensyn
 • 360 graders vurdering
 • Feedback
 • Refleksion
 • Work-life balance
 • Roller og ansvar
 • Individuelle og fælles mål
 • High performance team

I får en organisation, som er klar til at gribe forandringsprocesser i stedet for at modarbejde dem.