Teambuilding for dine medarbejdere

Action og godt humør – det binder medarbejdere sammen

Giv medarbejderne frisk luft til hjernen og måske et tiltrængt afbræk fra et fagligt seminar. Få anderledes og actionprægede oplevelser i naturen med alle i teamet. Vi ved af erfaring, at teambuilding binder teamet sammen omkring gode oplevelser og gør samtalerne lettere.

Hvem bygger den hurtigste og mest holdbare risbåd? Hvilket hold samarbejder bedst og vinder dermed udfordringen under et matchrace? Der er brug for både den udadvendte frontkæmper, som træffer hurtige beslutninger, og den eftertænksomme, der kan løse komplekse problemstillinger for at vinde udfordringerne i vores teambuildingsforløb.

Action for alle

Samtidig lover vi oplevelser ud over det sædvanlige, når blandt andre specialtræner (konfliktløsning, pressede og stressende situationer) i forsvaret Lars Christophersen skruer op for både action og udfordringer. Udfordringer, der bestemt ikke kun rammer elitesportsudøveren, men hvor den enkelte bliver udfordret på sine kompetencer.

Det handler om fællesskabsfølelse, sammenhold, respekt for kolleger, ny positiv energi, at turde vise andre sider af sig selv og se nye sider hos andre samt det at have noget nyt og andet at tale om.

Vi har udviklet teambuildingsforløb med over 50 forskellige underholdende lege og øvelser til lands, til vands og i luften: Krævende lege og opgaver, orienteringsløb, mountainbike, dans, kano, matchrace, klatring m.m.

Teambuilding med personlig udvikling

Vi skelner mellem den underholdende og actionprægede oplevelse, som et afbræk fra et fagligt seminar og det mentalt udfordrende forløb til gavn for samarbejdet i teamet.

Vi vil rigtig gerne ’flytte’ mennesker. Derfor er vores forløb tilrettelagt efter jeres mål for teamet og ud fra teamets sammensætning, så udfordringerne matcher teamet.

Alle øvelser er velgennemprøvede og anvendes også i en samlet kontekst i vores Change Agent-skole.

Model A: Afbræk fra fagligt seminar (underholdende teambuilding)

  • En actionpræget og underholdende oplevelse, hvor alle kompetencer i teamet kommer i spil
  • Forløbet tilrettelægges til virksomhedens ønsker og krav.

Forløbet kan fint kobles sammen med et fagligt seminar. Varighed: ½ – 1 dag.

Model B: Teambuilding, der rammer hverdagen (mentalt udfordrende)

  • Øvelserne kan overføres direkte til dagligdagen på arbejdspladsen i form af en bedre forståelse for sine kolleger handlinger og dermed bedre relationer medarbejderne imellem
  • Hold sammensættes i forhold til, hvordan teamet skal udfordres
  • Refleksion og feedback.

Teambuildingen kan kombineres med eller være en del af et LEAN Leader-teamudviklingsforløb eller Change Agent-skolen.