Test for persontype

Test for persontype – holdninger, motivation og adfærd

Testen er en hurtig retningsgiver på, hvilken persontype du primært er.

Når du har taget testen, kan du se en kort beskrivelse af de karakteristika, der er særligt udprægede for din type. Den fortæller dig om, hvad du motiveres af, og hvad du frygter, og dermed, hvorfor du handler som du gør. Du bliver bevidst om, hvordan du agerer i pressede situationer, og hvordan du kan ændre din kommunikation og adfærd.

Jo bedre du kender din egen og andre menneskers personlighedstyper, desto bedre er du til at kommunikere til de forskellige typer uden at blive misforstået (kollegaer, kunder, chefer, familie, børn etc.).

For et team, en afdeling eller en virksomhed vil læring om personlighedstyper kunne løse op for eksisterende konflikter og kommunikationsproblemer. Resultatet bliver et godt arbejdsklima, større forståelse og respekt for hinanden, og et optimalt samarbejde, fordi alle gør det, de er bedst til. Motivationen stiger.

Målet er, at I bagefter kan grine af det, som før irriterede jer ved hinanden, og at I bliver mere opmærksomme på, hvordan I påvirker og reagerer på hinandens type.

Pris

Vi tilbyder flere forskellige test for persontype, hver med forskelligt omfang af persontypebeskrivelse.

  • Persontype-test med 2 siders rapport: 250,- kr. excl. moms
  • Persontype-test med 18 siders rapport: 500,- kr. excl. moms
  • Persontype-test med 40 siders rapport 700,- kr. excl. moms
  • Team-test med 15 siders rapport: 700,- kr. excl. moms

Køb

Kontakt Thomas Anglov på telefon: +45 4244 5050 eller på e-mail