Værktøj til Business Cases

Værktøj til Business Cases – fra bløde mål til hårde kontanter

Procesforløb hos Thomas Anglov og anvendelse af de forskellige værktøjer (test, hæfter, bøger, Interactive Enneagram Toolbox, Attitude Changer) påvirker personlig udvikling hos den enkelte og udvikler de teams, som personerne indgår i.

Dette har vist sig at have en afgørende indflydelse på såvel produktivitet som kvalitet i de ydelser, som kunderne arbejder med.

Med Business Case Toolbox får du et godt estimat på, hvilken udvikling du kan forvente.

Efter det senest gennemførte procesforløb over 4 måneder (incl. 3 måneders opfølgning med Attitude Changer) estimerede vi sammen med kunden en observeret effekt på:

  • En årlig merindtjening på ca. 1.2 mio kr (baseret på en samlet lønomkostning hos kunden på ca. 6.5 mio kr)
  • En omkostning til forløbet på ca. 0.2 mio kr (incl. den tid, som ledere og medarbejdere hos kunden har anvendt i forløbet)
  • En fortjeneste på ca. 1 mio. kr det første år
  • En tilbagebetalingstid på 2,1 måned

Hårde værdier

Kontakt

Kontakt Thomas Anglov på telefon: +45 4244 5050 eller på e-mail.