Værktøj til adfærdsændringer

Værktøj til adfærdsændringer – vejen til vedvarende adfærdsændringer

– Attitude Changer (tidligere navn: 360 graders værktøj) er et kombineret målsætning- og opfølgningsværktøj

Attitude Changer er beregnet til at nå nye og ambitiøse mål for holdninger og adfærd i ledergrupper, afdelinger, teams og/eller medarbejdergrupper.

Attitude Changer sikrer fastlæggelse af målbare og passende individuelle mål, hvilket er helt essentielt for at opnå succes med personlig udvikling.

Attitude Changer og den aktuelle leder sikrer, at der benyttes en optimal frekvens til evaluering og opfølgning. En fokuseret og disciplineret indsats i perioden sikrer målopfyldelsen. Den ønskede effekt opnås ved passende hyppige og løbende opfølgninger – ikke ved en enkelt måling eller ved halve- eller helårlige opfølgninger.

 

Trend

Processen

I løbet af en halv dag gennemløbes følgende punkter i samarbejde med ledere og medarbejdere:

 1. Identificerer individuelle fokusområder til alle i gruppen

  Metode a – Målsætningsanalyse vha. ’Interactive Enneagram Toolbox’.
  Forudsætter at persontypetest er taget. Web-programmet ’Interactive Enneagram Toolbox’ kommer med forslag til de emner, som hver enkelt deltager i gruppen bør træne for at effektivisere teamets performance (se www.leanleader.dk ).

  Metode b – Målsætning vha. en Thomas Anglov proces.
  En LEAN Leader konsulent faciliterer udarbejdelsen af individuelle mål med gruppen.

  Metode c – Anvend allerede fastlagte virksomhedsmål.

 2. Omsætter fokusområder til individuelle realistiske mål
 3. Gør de udvalgte individuelle og realistiske mål målbare
 4. Derefter:

 5. Foretager Thomas Anglov en interaktiv og web-baseret 360°‘s evaluering

  Over en aftalt måleperiode og med aftalte intervaller evaluerer alle deltagere samtlige mål. Hver deltager modtager herefter en mail med en personlig rapport. Chefen modtager yderligere en samlet rapport med alle kurver, data, trends og resultater.

Reference

Torben Volder Citat

Pris

Prisen for et forløb med Attitude Changer afhænger af antal deltagere og antal opfølgninger.

Køb

Kontakt Thomas Anglov på telefon: +45 4244 5050 eller på e-mail.