Effektive møder i ledergruppen

Hold effektive møder i ledergruppen

Opnå et konstruktivt forhandlingsklima, og overlad trygt vigtige beslutninger til ledergruppen, når du ikke er tilstede. Løs problemerne, før en konflikt går i hårdknude.

LEAN meetings handler om at afholde effektive møder og sikre et konstruktivt forhandlingsklima. Det kan også være facilitering af møder, hvor projekter evalueres og afsluttes: Hvor ledere og projektdeltagere diskuterer, hvad der gik godt, og hvad der kan gøres bedre næste gang.

Er beslutningsgrundlaget irrationelt, er der mangel på tillid i teamet, eller er der for mange egoer i samme rum? Som ekstern konsulent faciliterer Thomas Anglov jeres mødeprocess på en måde, så beslutningsvejen gøres kortere. Tilkendegivelse af meninger og diskussioner afholdes i en konstruktiv atmosfære. Det samme gør beslutninger omkring tid, økonomi og kvalitet. Når beslutningerne er rationelle, har de nemlig større chance for at blive gennemført på de aftalte betingelser.

Tager fat på interne misforståelser

Som uvildig rådgiver er Thomas Anglov med til at rydde mellemmenneskelige uhensigtsmæssigheder af vejen og skabe større forståelse og samarbejde i jeres lederteam. En ekstern facilitator tilfører ny dynamik til teamet. I opnår større grad af synergi og intern forståelse for gruppens forskellige potentialer.

Som facilitator griber Thomas Anglov ind efter behov og faciliterer mødet. Processen kan for nogle virke provokerende, for andre befriende. Begge dele er med til at sikre en god læring og process. Thomas Anglovs deltagelse varierer efter behov.

Test jeres tillid

Overvejer I at få en ekstern facilitator, så start med at afprøve, hvor stor tillid I har til de enkelte i ledergruppen på en skala fra 1 til 10. Tænk også over, hvor stor tillid I hver især har til de andre, den dag en af jer er fraværende og de andre skal tage en vigtig beslutning på det område, hvor du selv er ekspert. Har du så tillid til, at de andre tager den ‘rigtige’ beslutning – også hvis det drejer sig om et millionbeløb? Øvelsen er en god øjenåbner.

LEAN Meetings kan anvendes i:

  • Ledergrupper
  • Projektgrupper
  • Bestyrelser
  • Styregrupper
  • Ejerkreds
  • Afdelingsmøder
  • Innovationsmøder
  • Salgsmøder

LEAN Meetings kan være facilitering af ét møde eller en række møder.