Om Thomas Anglov

Hele vores samfund har fokus på at effektivisere og strømline processer. Vi optimerer produktionsapparatet, arbejdsgangene, de administrative processer og forsyningskæderne. Men én ting bliver ofte glemt: Flytter man folk, flytter man organisationen.

Jeg har i tilstrækkeligt mange år oplevet dygtige og velfungerende medarbejdere få en personlig nedtur og gå ned med stress. Jeg har set utallige af mellemmenneskelige konfrontationer, fordi overskuddet svigter, og beslutningerne bliver taget på et irrationelt grundlag.

Min fornemste opgave er at give folk modet til at gå ind i forandringsprocessen og opnå større balance. Jeg motiverer og konfronterer både ledere, medarbejdere, teams og den enkelte.

Træner i personligt lederskab

Jeg er coach, mentor, facilitator og træner i personligt lederskab – og tillige uddannet behandler. Min fortid gemmer på en ph.d. i biokemi og en baggrund som cand.pharm., forsker, leder og rådgivende civilingeniør. Jeg har tyve års erfaring fra industrien – de 17 år som programchef, projektleder, specialist og coach i Novo Nordisk.

Til støtte for mit arbejde er jeg certificeret projektleder, certificeret Enneagram Master Coach, EU-certificeret i neurovidenskabelig hypnose (behandling). Hertil kommer min store interesse for vores menneskelige hjerne og dens funktion – set fra en biokemikers synsvinkel.

Jeg ser det som min fornemste opgave at gøre kompliceret stof lettilgængeligt – på en humoristisk måde.

En række faste samarbejdspartnere

Jeg har tilknyttet en række faste hjælpecoaches og trænere certificeret som Enneagram Master Coach. Alle mine samarbejdspartnere har stor erfaring med lederudviklingsprogrammer. Mød dem ved at trykke her