Stress

Stress

“It takes two to tango”
– både chef og medarbejder bærer ansvaret for at spotte og undgå stress i tide.

Statistikken siger, at én ud af 25 ansatte rammes af stress. Statistikken siger også, at 35.000 danskere sygemelder sig hver dag med stress. Tyve procent af stress-syge medarbejdere mister deres job på grund af stressen. Lange periode med stress kan forsage kedelige følgesygdomme af psykisk karakter afledt af stressen ,fx angst og fobiske handlemønstre.

Desværre siger statistikken også, at det ikke ser ud til, at det bliver bedre.
Den gode nyhed er imidlertid, at sådan behøver det ikke blive ved med at være – i hvert tilfælde ikke i din virksomhed.

Er det ikke imponerende, at din medarbejder ikke selv opdager, at han/hun er stresset før det er for sent?
Jeg skal nok lade være med at spørge, hvordan det kan være, at du som leder ikke opdagede, at din medarbejder var aspirant til at gå ned med stress … smiler.

De seneste mange år har jeg arbejdet med personlig udvikling og lederskab. Den positive effekt af dette arbejde viser, at du som chef bliver bedre til at spotte stress hos dine medarbejdere før en medarbejder går ned med stress. Og – endnu bedre – dine medarbejdere lærer selv at spotte deres egen travlhed og overbelastning på jobbet – eller hjemme for den sags skyld – før stressen bryder igennem. De bliver kort sagt robuste og indsigtsfulde mennesker, der kan tage ansvar for deres egen gøren og laden. De evner, at undgå stress!

Vi har 2 tilbud til din virksomhed.
Begge tilbud gælder alle faggrupper og beslutningslag i din virksomhed:  Direktør, Ledere og mellemledere, specialister og funktionærer, akademikere og faglærte  til timelønnede medarbejdere.

1. Hjælp til din stressramte medarbejder (Individuelt forløb)

Din stressede medarbejder skal tilbage på jobbet … og helst hurtigt.

Hvis uheldet er ude, og din medarbejder er gået hjem med stress, så skal din medarbejder i terapi hos os – hurtigt.
Det gælder også, hvis personen har nået at lade sig sygemelde hos egen læge.
Vi vil imidlertid helst se din medarbejder så hurtigt som muligt, og helst før sygemeldingen. Vi tilstræber nemlig, at din medarbejder lærer de ting, der skal til, så han/hun ikke behøver at blive sygemeldt men derimod, at din medarbejder hurtigt kan komme tilbage på jobbet. Med hurtigt mener vi mindre end 1 måned efter at processen hos os starter. Jo hurtigere personen starter hos os, desto større er chancen for, at vi kan få din medarbejder tilbage på jobbet igen.

Hver enkelt klient er forskellig og har en forskellig historie med sig. Derfor er alle vores forløb også forskellige. Teorien omkring stress og belastning, samt værktøjerne til at undgå stressen er imidlertid den samme i hver forløb.

Successen af vores arbejde afhænger i voldsom grad af en tæt og forstående kommunikation med dig som leder, og din interesse for at hjælpe din medarbejder.

Omkostning og proces
Afhængig af din medarbejders belastning, siger vores erfaring, at vi skal bruge ca. 15 timer sammen med din medarbejder. Flest timer i opstartsfasen og dernæst færre timer. Forløbet er intensivt og søges afsluttet indenfor 1 måned afhængig af hvor belastet, lærernem og samarbejdsvillig din medarbejder er. Vi gemmer nogle timer til at følge op på klienten efter det intensive forløb.

Forvent, at din medarbejder skal starte på en eller anden form for nedsat tid, som trappes op i det tempo medarbejderen magter.

Pris: 25.000,- ex. moms.

Sessioner
Med mindre andet aftales, afholdes alle sessioner 1:1 på Bastrupvej 15, 3540 Lynge i naturskønne omgivelser ned til Mølleådalen i Allerød, Nordsjælland.

2. Forebyggelse af stress (Kursus for afdeling)

Ingen i din afdeling eller virksomhed skal gå ned med stress

Er du den type chef, som gerne vil klæde dig selv og dine medarbejdere på, så I bedst muligt kan holde stressen for døren, så anbefaler vi et forløb for dig og din ledergruppe eller, …  dig og din medarbejdergruppe.

Proces
Konceptet er et kort kursusforløb, der kræver, at vi først bruger ½ dag sammen til en introduktion af persontyper, stressfaktorer og psykologiske modeller. Herefter følger et 2 dages kursus, der designes efter de mennesker I er mht. viden og psykologiske kapaciteter.

På kurset arbejder vi med teorien i praksis omkring jeres individuelle persontypers stressprofiler og -faktorer. De er nemlig meget forskellige og kommer til udtryk på forskellige måder hos jer hver især. Vi giver jer værktøjer, og lærer jer de åbenlyse og individuelle symptomer, som I alle sammen skal være opmærksomme på, så I kan tage aktion, før stressen rammer én af jer. I lærer at komme stressen i forkøbet, fordi i både kan se og høre alarmklokkerne. Den person, der lærer mest i denne proces, er chefen.

Kurset afholdes der, hvor vi bliver enige om, at I gerne vil afholde kurset.

Effekt
Vælger du og dine medarbejdere at huske det i lærer på dette kursus, så rammes ingen af jer efterfølgende af stress i din afdeling eller din virksomhed. I hvert tilfælde ikke pga. faktorer, som kan tilskrives arbejdspladsen. Hertil kommer, at sandsynligheden for stresstilfælde grundet faktorer, der ligger uden for arbejdspladsen mindskes drastisk.

Pris
Prisen afhænger af naturlige årsager af, hvor mange I er. Kontakt os derfor og få at vide, hvad det vil koste, hvis vi skal på kursus sammen med dig og dine folk.

 

Kontakt

Kontakt Thomas Anglov på telefon: +45 4244 5050 eller på mail.